Реклама:

Символ логика

(логически)

Наредете зададената фигура в новите и очертания.

Играна:

1460 пъти
Не можете да играете

Символ логика

защото нямате флаш плейър или сте си изключили javascript
Get Adobe Flash player
Реклама:
  • Изстрел със змия

    Премахнете всички цветни топки, групирайки ги по три еднакви.
  • Завоевател

    Събирайте ресурси и елиминирайте еднаквите икони.
  • Тетрис

    Съберете три еднакви по цвят фигури, за да ги премахнете.
коментари
Коментар:
Изпрати
Страница 1 от 0

Реклама: